TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

 idare.gen.tr

İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI

MEVZUAT [Arama]  [MBS]  [RG]

ANAYASALAR [Arama]

KANUNLAR  [Bilgi]  [Arama]  [Liste]  [MBS]

KHK'ler  [Bilgi]  [Liste]

TÜZÜKLER  [Bilgi]  [Liste]

YÖNETMELİKLER  [Bilgi]  [Liste]

Aradığınız kanunları Mezuat Bilgi Sisteminden bulabilirsiniz.

 

YENİ: K.Gözler-G.Kaplan,

İdare Hukuku Dersleri,

İdare Hukukuna Giriş

ve Kısa İdare Hukuku

kitaplarının güncellenmiş

Ağustos 2017

baskıları çıktı.

Gürsel Kaplan,
İdari Yargılama Hukuku ÇIKTI

İÇTİHAT (YARGI KARARLARI)

  Anayasa Mahkemesi Kararları [Bilgi] [Arama] [Liste]

  Danıştay Kararları [Bilgi] [Arama] [Liste]

  Yargıtay Kararları [Bilgi] [Arama] [Liste]

  Yüksek Seçim Kurulu Kararları [Bilgi] [Liste]

  Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları [Bilgi] [Liste]

  AYİM Kararları [Bilgi]  [Arama] [Liste]

  AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

      Kararları  [Bilgi]  [Arama] TR [AdaletB] HUDOC

  Fransız Danıştayı (Conseil d'Etat) Kararları

BİLİMSEL ESERLER

KİTAPLAR    [Kitap Arama]

  Genel Eserler             

  Monografiler               

MAKALELER (Dergiler) 

  [Makale Arama]

Site İçi Arama

DUYURULAR

 

 

ONLINE KİTAP VE MAKALELER

KİTAPLAR

1. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukukî Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

3. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, 17. Baskı, 2012,  392  s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

4. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi, 13. Baskı, 2013,  864 s.  s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, 2009,  2 Cilt (3168 s.) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 4. Baskı, 2012,  264 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

7. Sedat Çal, Türkiye“de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yayını, 2008 [Tam Metin] (TOBB'a linktir)    Bu kitap hakkında yayınlanmış bir inceleme yazısı için bkz.:    Güher Ulu, ”Türkiye“de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, 2008, s.405-414. [Tam Metin] (AÜHFD'ye linktir)

MAKALELER

İDARE HUKUKU KONULARI

GENEL ESASLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU 

1. İdare Kavramı

2. İdare Hukuku

İDARÎ TEŞKİLÂT

3. İdarî Teşkilâtın Temel İlkeleri

4. Merkezî İdare (Devlet İdaresi)

5. Mahallî İdareler (Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları)

6. Kamu Kurumları (Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları)

İDARÎ İŞLEMLER

7. İdarî İşlem Kavramı

8. Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri (İdarî

    Kararların Çeşitleri)

9. İdarî İşlemlerin Unsurları

10. İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının

     Müeyyideleri: İptal ve Yokluk

11. İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

12. İdarî İşlemlerin İcrası

13. İdarî İşlemlerin Sona Ermesi

14. Düzenleyici İşlemler

15. İdarî Sözleşmeler

İDARENİN FAALİYETLERİ

16. Kamu Hizmeti

17. Kolluk

İDARENİN ARAÇLARI

18. Kamu Görevlileri

19. Kamu Malları

İDARENİN SORUMLULUĞU

İdarenin Sorumluluğu

İDARİ YARGI

1. İdarenin Yargı Dışı Yollardan

    Denetlenmesi

2. İdari Yargı Sistemleri

3. İdari Yargının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

4. İdari Yargı Örgütü

5. Askeri İdari Yargı Örgütü: AYİM

6. İdari Yargının Görev Alanı

7. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü:

    Uyuşmazlık Yargısı

8. İptal Davası

9. Tam Yargı Davası

10. Yürütmenin Durdurulması

11. Yargılama Usulü

12. Kanun Yolları

.

 

 

 

 

KEMAL GÖZLER ve GÜRSEL KAPLAN'IN KİTAPLARI

Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, İkinci Baskı , 2 Cilt, 3168 sayfa. [Tanıtım]

 

Kemal Gözler ve Gürsel, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin, 19.Baskı, 2017, XXXII+864s. [
Tanıtım ]


Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan,
İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin,
23. Baskı, 2017,
16+392 s. [Tanıtım]


Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan,
Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin , 11. Baskı,
2017, (Küçük Boy)
264 s. [Tanıtım]

ÇEŞİTLİ

EDİTÖR:

Prof. Dr. Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[a]hotmail.com

 (Sitenin sahibi, içerik sağlayıcısı, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür).

İLETİŞİM:

İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler

Yerleşim Yeri: Bursa

Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

COPYRİGHT VE SORUMLULUK

İKTİBAS KOŞULLARI

ATIF (Kaynak Gösterme) USULLERİ

 

ZİYARETÇİ İSTATİSTİĞİ (12.1.2010'dan beri)

  Site Meter

 

(c) Kemal Gözler, 2004-2010. Bu site Kemal Gözler tarafından hazırlanmakta ve güncelleştirilmektedir.

kgozler [at] hotmail.com

Kuruluş: 4 Nisan 2004.

Son Güncelleme: 13 Eylül 2017.