Site İçi Arama

1. KEMAL GÖZLER

Özgeçmiş, Kitaplar, Makaleler ve Aldığı Atıflar

2. SON YAZILAR / DUYURULAR

• 29.8.2019: Kemal Gözler, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2019, (Çıktı)[HTML].

• 23.8.2019: Kemal Gözler, “Osmanlı/Türk İl Özel İdaresi Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 26 Mart 1913 Tarihli Kanun-ı Muvakkat, 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunundan mı İktibas Edilmiştir?" (AÜSBFD tarafından reddedilen makalem) [HTML].

• 23.8.2019: Kemal Gözler, “AÜSBFD Tarafından Reddedilen Bir Makalem Dolayısıyla" [HTML]

3. ARŞİV

Arşiv: Eski Yazılar, Eski Duyurular vs.

4. MEVZUAT

a) Anayasalar

b) Diğer Mevzuat (Kanunlar, vs.)

5. İÇTİHAT

a) Anayasa Mahkemesi Kararları

b) Danıştay Kararları

c) Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

e) Fransız Danıştayı (Conseil d'Etat) Kararları

6. DOKTRİN (Bilimsel Eserler)

Kitap ve Makaleler (İdare Hukuku Bibliyografyası)

7. ÇEŞİTLİ İDARE HUKUKU KONULARI

İdare, İdari Teşkilat, İdari İşlemler, Kamu Hizmeti, Kolluk, Kamu Malları, İdarenin Sorumlulğu, İdari Yargı, vs.

8. ONLİNE KİTAP VE MAKALELER

a) Çeşitli Kitaplar

b) Çeşitli Online Makeleler

9. ÖĞRENCİLER İÇİN

Çeşitli Sınavlar, Ders Malzemeleri, vs.


10. KARDEŞ SİTE

Anayasa.gen.tr [Türk Anayasa Hukuku Sitesi]
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
(c) 2004-2019. Her hakkı editöre aittir. Sitenin sahibi, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür. Web tasarımı editörü tarafından yapılmıştır.
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Kuruluş: 4 Nisan 2004
Versiyon 2: 25 Ocak 2018
Versiyon 3: 10 Eylül 2019
Son Düzeltme/Değişiklik: 10 Eylül 2019