Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019, 2 Cilt, 3328 s.


K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 21. Baskı, Haziran 2019, 800 s.


 

K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 25. Baskı, Haziran 2019, 444 s.


K. Gözler ve G. Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 13. Baskı, Haziran 2019, 288 s.
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
(c) 2004-2019. Her hakkı editöre aittir. Sitenin sahibi, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür. Web tasarımı editörü tarafından yapılmıştır.
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Kuruluş: 4 Nisan 2004
Versiyon 2: 25 Ocak 2018
Versiyon 3: 10 Eylül 2019
Son Düzeltme/Değişiklik: 10 Eylül 2019