TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

www.idare.gen.tr

 


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin , 3. Baskı, Mayıs 2019, II Cilt, 3328 s.

(Güncellenmiş ve genişletilmiş 3. baskı 1 Temmuz 2019'da çıktı!)


 

Daha Büyük Resim

 

Daha Büyük Resim 

 

Daha Büyük Resim 

 


KİTAP HAKKINDA

Elinizde tuttuğunuz iki ciltlik ve –içindekiler ve dizinler dahil- 3328 sayfalık bu kitap, Türkiye’de idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticilerine yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.

Kitapta idare hukukunun bütün konuları iki cilt ve 20 bölüm halinde 3000 küsur sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin ve yargı içtihatlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır.

Bu kitapta, 80 civarında Anayasa Mahkemesi kararı, 800 küsur Danıştay kararı, 100’den fazla Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararı, 40 civarında Yargıtay kararı ve 100’den fazla Uyuşmazlık Mahkemesi kararı zikredilmiştir. Keza bu kitapta, 1200’den fazla Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararı ve 70 civarında fazla Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) kararına atıfta bulunulmuştur.

Kitap, Türk idare hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, doktrindeki genel kabul görmüş görüşlerin ve Türk Danıştayının birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir.

Kitapta her bölümün başına bir “bibliyografya”, bölümün sonuna da bir “ek bibliyografya” konulmuş; burada o bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar sıralanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda 1200 küsur kaynağın bulunduğu bir “genel bibliyografya” yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta toplam 9200’den fazla dipnot vardır. Birinci cilt, 53 sayfalık; ikinci cilt, 93 sayfalık geniş ve kullanışlı dizinlerle tamamlanmıştır. Kavram ve isim dizinlerinde toplam 6000 civarında adet girdi vardır. Ayrıca mahkeme kararları dizinlerinde toplam 2500 civarında mahkeme kararı vardır. Bu dizinler sayesinde aranılan kavram, isim, kanun, madde veya mahkeme kararı kolayca bulunabilecektir.

Nihayet kitabın sonuna bu kitapta geçen Türkçe idare hukuku terimlerinin Fransızca asıllarını gösteren bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” ve kitapta kullanılan Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını gösteren “Fransızca-Türkçe İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” eklenmiştir. Bu sözlüklerin her birinde 1800 civarında sözlük maddesi vardır.


ÜÇÜNCÜ BASKI HAKKINDA

21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla, 2 Temmuz 2018 tarih ve 698, 699, 700 ve 703 sayılı uyum Kanun Hükmünde Kararnameleriyle ve 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra çıkarılan, başta 1, 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnameleri olmak üzere, çeşitli Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, T.C. idarî teşkilatında çok önemli değişiklikler yapılmıştır. olmuştur. Keza 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kanun hükmünde kararnamelere ve tüzüklere son verilmiş, yeni bir düzenleyici işlem türü olarak da Cumhurbaşkanlığı kararnameleri getirilmiştir.

Kitabımızın elinizde tuttuğunuz üçüncü baskısı, bütün bu değişikliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilât” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır. Diğer bölümlerde ise gerek 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa, gerekse diğer kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre yapılması gereken değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır.

Neticede kitabın üçüncü baskısında, birinci ciltte 154 sayfa, ikinci ciltte 32 sayfa olmak üzere, toplamda 186 sayfa artış olmuştur. 


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

CİLT I

İçindekiler (Cilt I)

İdare Hukukunun Kaynakları

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU 

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

    Bölüm 3.- İdarî Teşkilâtın Temel İlkeleri

Bölüm 4.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)

Bölüm 5.- Mahallî İdareler

Bölüm 6.- Kamu Kurumları

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 7.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 8.- Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri

Bölüm 9.- İdarî İşlemlerin Unsurları

Bölüm 10.- İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri

Bölüm 11.- İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

Bölüm 12.- İdarî İşlemlerin İcrası

Bölüm 13.- İdarî İşlemlerin Sona Ermesi

Bölüm 14.- Düzenleyici İşlemler

CİLT II

İçindekiler (Cilt II)

Bölüm 15.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 16.- Kamu Hizmeti

Bölüm 17.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN ARAÇLARI

Bölüm 18.- Kamu Görevlileri

Bölüm 19.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 20.- İdarenin Sorumluluğu

 

 


SORU DERLEMESİ

Bu kitapta sorulan ve kendisine cevap aranan sorulara örnek teşkil etmek üzere 750 soruluk bir "Soru Derlemesi" yapılmıştır. Bu "Soru Derlemesi" için burasını tıklayınız.


 

SEÇKİ

Kitabın iç kapaklarından, içindekiler kısmından, önsözlerinden, bibliyografyadan, dizinlerinden ve örnek olarak seçilmiş çeşitli sayfalarından oluşmuş bir "SEÇKİ"yi izleyen linklerden okuyabilirsiniz:

Seçki (Cilt I)

Seçki (Cilt II)

 

 


Cilt I

İçindekiler (Cilt I)

DİZİNLER

I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt I) (Seçkiye bkz.)

II. İçtihat Dizini (Cilt I)

   A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt I)

   B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt I) (Seçkiye bkz.)

III. Mevzuat Dizini (Cilt I)

     A. Türk Mevzuatı Dizini (Cilt I)

     B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt I)

 

 


Cilt II

İçindekiler (Cilt II)

DİZİNLER
I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt II)
II. Özdeyişler Dizini (Cilt II)
III. Mevzuat Dizini (Cilt II)
IV. İçtihat Dizini (Cilt II)
     A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt II)
     B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt II)

 

TÜRKÇE-FRANSIZCA İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

FRANSIZCA-TÜRKÇE İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Latince-Türkçe, Türkçe Latince Terimler Sözlüğü

 


Bu kitabın 1. baskısı hakkında yazılmış bir eleştiri/tanıtım yazısı için bkz.:
Müslüm Akıncı, "Gözler İdare Hukuku", Güncel Hukuk, Sayı 4, Nisan 2004, s.61. [JPG] [PDF]


 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sayfa Sayısı: 3328

    Birinci Cilt: 48+1568=1616.

    İkinci  Cilt: 48+1664=1712.

Boyutlar:

    Sayfa:16,5 x 23,5 cm

    Cilt: 17 x 24,5 cm

Sırt Kalınlığı:

    Birinci Cilt: 7,5 cm

    İkinci Cilt: 8 cm.

Cilt: İplik Dikişli, Sıvama Cilt.

Yazı Tipi: Times New Roman; Punto: Metin: 11; Girintiler: 10, Dipnotlar: 9.

Kağıt: 1. Hamur (70 gr)

 


 

ISBN TAKIM: 978-605-327-647-0

ISBN 1. CİLT: 978-605-327-648-7

ISBN 2. CİLT: 978-605-327-649-4

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com        

 


 

Satın Alma:

Ekin Yayınevi İnternet Şubesinden Satın Alma:

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-idare-hukuku-ekin-yayinevi-idare-hukuku-2-kitap-takim-kemal-gozler-9786053276494

 

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 

 


 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2019. Bu sayfa ve bu sayfanın gönderme yaptığı sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İzin için kgozler[at]hotmail.com adresine başvurunuz.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun m.71/17e göre, "1. Bir eseri,...  hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur".

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu kitaptan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre "Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır". Yine aynı maddenin 5'nci fıkrasına göre "bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır".

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 

 


 

Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

İkinci Baskı Konuluş: 23 Ocak 2010

Üçüncü Baskı Konuluş: 2 Temmuz 2019