[Kardeş Site: Anayasa.gen.tr]B. Oder, “Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yapı Değişikliği Yapma Yetkisine İlişkin Bazı Değerlendirmeler”


K. Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası, ÇIKTI!
Site İçi Arama

KEMAL GÖZLER

Özgeçmiş, Kitaplar, Makaleler ve Aldığı Atıflar

SON YAZILAR / DUYURULAR

• 7.3.2021: B. Oder, “Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yapı Değişikliği Yapma Yetkisine İlişkin Bazı Değerlendirmeler”

• 17.2.2021: K.Gözler, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Güncellenmiş 3. Baskı, Ocak 2021, ÇIKTI!

• 23.6.2020: K.Gözler, “Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararları Ne İşe Yarar?”

• 21.6.2020: Anayasa Mahkemesinin 10.12.2019 tarih ve 2015/5612 sayılı KEMAL GÖZLER (2) KARARI Hakkında

• 18.6.2020: K. Gözler ve G. Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 2020, (Çıktı)[HTML].

• 23.8.2019: Kemal Gözler, “Osmanlı/Türk İl Özel İdaresi Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 26 Mart 1913 Tarihli Kanun-ı Muvakkat, 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunundan mı İktibas Edilmiştir?” (AÜSBFD tarafından reddedilen makalem) [HTML].

• 23.8.2019: Kemal Gözler, “AÜSBFD Tarafından Reddedilen Bir Makalem Dolayısıyla" [HTML]

ARŞİV

Arşiv: Eski Yazılar, Eski Duyurular vs.

MEVZUAT

Anayasalar

Diğer Mevzuat (Kanunlar, vs.)

İÇTİHAT

Anayasa Mahkemesi Kararları

Danıştay Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Fransız Danıştayı (Conseil d'Etat) Kararları

DOKTRİN (Bilimsel Eserler)

Kitap ve Makaleler (İdare Hukuku Bibliyografyası)

ÇEŞİTLİ İDARE HUKUKU KONULARI

İdare, İdari Teşkilat, İdari İşlemler, Kamu Hizmeti, Kolluk, Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdari Yargı, vs.

ONLİNE KİTAP VE MAKALELER

Çeşitli Kitaplar

Çeşitli Online Makeleler

ÖĞRENCİLER İÇİN

Çeşitli Sınavlar, Ders Malzemeleri, vs.


10. KARDEŞ SİTE

Anayasa.gen.tr [Türk Anayasa Hukuku Sitesi]
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör ve İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
E-Mail:
Lütfen bana e-posta göndermeden önce şu “AÇIKLAMALARI” okuyunuz.
twitter.com/k_gozler
(c) 2004-2019. Her hakkı editöre aittir. Sitenin sahibi, hukuki, teknik ve mali sorumlusu sitenin editörüdür. Web tasarımı editörü tarafından yapılmıştır.
İçerik Sağlayıcısı: Kemal Gözler
Yerleşim Yeri: Bursa
Elektronik İletişim Adresi: kgozler[at]hotmail.com

Kuruluş: 4 Nisan 2004
Versiyon 2: 25 Ocak 2018
Versiyon 3: 10 Eylül 2019
Son Güncelleme: 7 Mart 2021