TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

ARŞİV (ESKİ DUYURULAR, vs.)

 

2.7.2019: İdare Hukuku (2 Cilt) Güncellenmiş 3. Baskı ÇIKTI

24.6.2019: Türkiyenin Yönetim Yapısı, 2. Baskı ÇIKTI

18.6.2019: İdare Hukuku Dersleri, 21. Baskı ÇIKTI

24.6.2019: İdare Hukukuna Giriş, Güncellenmis 25. Baski Çıktı

15.5.2019: Kemal Gözler, “Osmanlı Mülkî İdare Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 1864 ve 1871 Vilayet Nizamna-meleri Fransa’dan mı İktibas Edilmiştir?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 52, Sayı 1, Mart 2019, s.1-32. [PDF]

24.3.2019: K. Gözler, “Türk Belediye Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 3 Nisan 1930 Tarihli Belediye Kanunu Fransa’dan mı İktibas Edilmiştir?” [HTML]

2018 • 21.9.2018: Kısa İdare Hukuku, Güncellenmis 12. Baski Çıktı

24.1.2018: K.Gözler, Mahalli İdareler Hukuku Çıktı

24.1.2018: K.Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş ÇIKTI Çıktı

• 29.11.2018: S.S.Boz, Anayasa, m.123/3 Üzerine

•
16.10.2018: Türkiyenin Yönetim Yapısı, ÇIKTI

•
24.9.2018: İdare Hukukuna Giriş, Güncellenmis 24. Baski Çıktı

•
21.9.2018: Kısa İdare Hukuku, Güncellenmis 12. Baski Çıktı

•
4.6.2018: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Açık Mektup

•
4.6.2018: YENİ MAKALE: K.Gözler, Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı Ne İşe Yarar?

•
24.1.2018: K.Gözler, Mahalli İdareler Hukuku Çıktı

•
24.1.2018: K.Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş ÇIKTI Çıktı

•
10.8.2017: K. Gözler, İnsan Hakları Hukuku ÇIKTI

•
10.10.2016: G. Kaplan, İdari Yargılama Hukukuku ÇIKTI

•
17.02.2017: K. Gözler, 17 Temmuz Kararnameleri

 

 

10 Eylül 2010: İdare Hukuku Dersleri, 9. Baskı Çıktı. http://www.idare.gen.tr/ihd.htm

20 Eylül 2010: İdare Hukukuna Giriş, 12. Baskı Çıktı http://www.idare.gen.tr/ihg.htm

21 Ağustos 2010: Sedat Çal'ın Bazı Makaleleri Sitemizde http://idare.gen.tr/cal-yayinlar.htm 

20 Aralık 2009: Kemal Gözler, İdare Hukuku (2 Cilt) 2. Baskısı Çıktı http://www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm

 

 

 


Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Editör: Kemal Gözler

Bu Sayfanın Konuluş Tarihi: 6 Ekim 2010